Články


3. 4. 2011 - Inaugurace dopisnice ČP ke 160. výročí narození Václava Brožíka

Ke 160. výročí malířova narození připravilo město Třemošná, oslavující letos 830. výročí svého založení i Brožíkovo jubileum, Společnost malíře Václava Brožíka v čele s předsedkyní Boženou Bumbálkovou, a SČF – plzeňský klub filatelistů 03-13, ve výstavní Síni Václava Brožíka vernisáž Brožíkových kreseb, slavnostní představení poštovní dopisnice a bohatý kulturní program žáků ZUŠ v Třemošné. To vše ke Dni učitelů 28.března a evropskému Dni vzdělanosti 7. dubna za účasti tisku a regionální televize. Ve výstavní síni a v přilehlých prostorách se shromáždilo na 200 občanů z Třemošné, Plzně, Plzeňska i ze vzdálených míst ČR. Ti vyslechli úvodní vystoupení předsedy Svazu českých filatelistů, z něhož uvádíme.

„Před půl rokem, v září 2010, uspořádal Městský úřad Plasy a Muzeum Severního Plzeňska v Kralovicích – Mariánské Týnici odbornou konferenci na počest plaského rodáka, stavitele Antonína Wiehla, a dalších regionálních osobností Severního Plzeňska,z nichž některé byly mj. připomenuty i poštovními známkami. K této konferenci byl vydán obsáhlý SBORNÍK s mnoha ilustracemi. V přednáškách jsou kromě Antonína Wiehla zmíněni sochař Václav Levý z Nebřezin, rodina plaských malířů Strettiů, třemošenský rodák Ladislav Jirka – malíř, grafik a rytec československých známek a bankovek, a samozřejmě další osobnost Severního Plzeňska - Václav Brožík, ´malíř historických výjevů, portrétista a krajinář´, jak se o něm píše v publikaci Umění a známka z roku 1978.

Václav Brožík se narodil v Třemošné, studoval a působil na Akademiích v Praze, Drážďanech a Mnichově, a od roku 1876 v Paříži až do své smrti v roce 1901. Patřil ke generaci Národního divadla, v jehož královské lóži se nacházejí i jeho obrazy z cyklu Tři doby Země České – jeden z nich je symbolem Prahy a byl vyobrazen na čs. známce z roku 1983. Brožíkův obraz Jan Hus před kostnickým koncilem se nachází na pražské Staroměstské radnici. Další Brožíkova díla našla místo na našich poštovních známkách: portrét Jana Amose Komenského na známce 40 haléřů z roku 1935, portét houslisty Františka Ondříčka na známce z roku 1974, a Pasačka husí na známce České republiky z roku 2001.

Dnes si však město Třemošná i Společnost malíře Václava Brožíka připomínají poštovní dopisnici, na které je vůbec poprvé vytištěn portrét Václava Brožíka na známce s písmenem ´A´ pro vnitrostátní poštovní styk. V levé části dopisnice v úpravě Pavla Sivka je vyobrazena poštovní známka USA v hodnotě 5 centů s reprodukcí obrazu Kolumbus žádá o pomoc španělskou královnu Izabelu. Jedná se o jednu ze série 16 známek USA na počest 400. výročí objevení Ameriky Krištofem Kolumbem v roce 1492. Při té příležitosti se v Chicagu od května do října roku 1893 konala kolumbovská světová výstava. Nikde, ani ve Scottově katalogu známek se neuváděl autor obrazu. Ten byl podle signatury zjištěn až mnohem později. A u nás známku podrobně popsal Miroslav Anger ve zpravodaji Výtvarné umění sekce České námětové společnosti SČF. Kde se však dnes obraz nachází? To byla další záhada. Nebylo to v žádné galerii u nás. O objasnění této záhady se zasloužil člen klubu filatelistů 03-13 v Plzni Emanuel Lukeš, rovněž člen Společnosti Václava Brožíka. Přinesl fotografický důkaz, že se obraz nachází daleko za Atlantickým oceánem, v kanadské provincii Québec, v městečku La Malbale na řece sv. Vavřince, v jednom ze sálů hotelu Fairmont. Tam se toto velké plátno těší obdivu a zájmu hotelových hostí i návštěvníků. Řečeno ve zkratce: z Třemošné a Paříže až za oceán. To je i poselství této působivé dopisnice České pošty, která je poděkováním světově proslulému českému malíři Václavu Brožíkovi. Jeho dílu se totiž jako vůbec prvnímu z českých umělců již na sklonku 19. století, v roce 1893, dostalo velké cti, že jeho dílo bylo zvěčněno na americké známce. To je Brožíkův primát a velký úspěch českého umění. Je potěšitelné, že díky České poště může tuto zvěst šířit dále do světa prostá poštovní dopisnice. Popřejme jí štastnou cestu!“

Lumír Brendl, předseda Svazu českých filatelistů