Články


11. 4. 2012 - Aktivita klubů a odborných společností

Ing. Jiří Sedlák

Úbytek členské základny se projevuje již několik let a to jak v klubech, tak v odborných společnostech. Pokles filatelistů je celosvětový, projevuje se i u ostatních zájmových aktivit včetně sportu. Nedostatek členů se objevoval v každém období a nikdo tehdy netušil, že situace by se mohla zhoršit dramaticky. Nelíbí se mi různá porovnávání, kolik bylo filatelistů před převratem a kolik jich je dnes. Zapomínáme, že v dřívější době filatelistů bylo také málo, protože hnacím motorem registrace nových členů byly vázané hodnoty, a tak řada členů byla z rodinných příslušníků, kteří v životě nedrželi pinzetu v ruce. Dnes je situace výrazně jiná, existuje hodně filatelistů, kteří nejsou organizování ve svazu filatelistů. Již samotný odběr novinek mimo SČF poskytuje tuto možnost. Odhadnout tuto masu je obtížné, ale čísla, která nám mohou poskytnout odběrná místa novinek v Karlových Varech a v Holešovicích naznačují, že velká část je filatelistů neorganizovaných. Členství ve svazu není omezeno jen možností vystavovat, získat jednou za rok černotisk, ale poskytuje další možnosti, které ani nevyužíváme. Sbírání známek je koníček. Pokud budeme chodit na ryby, musíme si koupit vybavení, zaplatit nějaké poplatky a bez auta se zpravidla neobejdeme. Každý koníček, každá zábava něco stojí. Nemůžeme se utěšovat trapnými proklamacemi, že investováním do známek zbohatneme. Ano určitě se to podaří tak jednomu ze sta, ale těch 99 musí počítat se ztrátou. Sbíráme známky, bavíme se tím, a proto platíme. Peníze vydáváme za známky, peníze vydáváme za pomůcky – alba, pinzety, UV lampy, peníze vydáváme za literaturu – katalogy, časopisy a odborné publikace, peníze vydáváme za výstavní poplatky, pojištění známek, vstupenky na akce, peníze vydáváme za dopravu a někteří z nás za příspěvky ve svazu a odborných společnostech. V porovnání s ostatními vydáními je vlastní příspěvek velmi nízká částka. Ve srovnání s příspěvkem ve sportovních oddílech nebo vstupenkou do kina a divadla taktéž.

Jestliže už tedy sbíráme známky, tak to dělejme aktivně a buďme všude, kde se něco filatelistického děje. Řada klubů se omezuje na výdej novinek a schůzi valné hromady. O to víc je potěšující aktivita některých klubů. Využívejme zkušeností těchto klubů, které mají v organizování nejrůznějších činností tradici a patří to do jejich stálého programu:

Pořádání filatelistických dělají v poslední době stále stejné kluby: Brno disponuje týmem lidí, kteří již několikrát uspořádali velké mezinárodní výstavy na vysoké úrovni. Poslední výstava byla v roce 2009.

Výstavy v Jihlavě mají velmi dobrou úroveň a v roce 2013 připravují další. Karlovy Vary připravily výstavu v roce 2006. Klub v Mladé Boleslavi v roce 2007.

Příbramský klub připravil několik výstavy a využil k tomu velmi hezké prostředí našich památek.

Nesmíme zapomenout na Vysoké Mýto, kde místní klub uspořádal již dvě výstavy v poslední době.

Jestliže klub nemůže nebo nechce uspořádat výstavu, může pořádat odborné přednášky. V řadě klubů se najde pár odborníků na určitou oblast, pamětníků, kteří mají zajímavé znalosti a když klub vyčerpá svůj potenciál, může využívat ostatních členů svazu filatelistů, kteří v těchto klubech přednesou oblast, se kterou jsou dobře obeznámeni a předloží zajímavý materiál.

Velmi dobré přednášky pořádá pražský klub pod vedením Ing. Pravoslava Kukačky, přednášky pořádá Trutnovský klub pod vedení pana Pavla Janaty, Lovosice a Roudnice využívají bohatých znalostí Mgr. Malečka, přednášky v Havířově organizuje pan Mazoch, ale nesmíme zapomenout také na klub v Jilemnici, Žďáru nad Sázavou, Kroměříži, Hradci Králové a Rovensku.

Další kluby pořádají setkání a burzy, které již jsou vyhledávány i členy z ostatních krajů, např. Pardubice, Plzeň, Hradec Králové, Sokolovo, Vyškov na Moravě Kroměříž, Kadaň a Vrchlabí.

Odborné společnosti vydávají různé zpravodaje, o kterých všichni členové ani nevědí např. Společnost sběratelů československých a českých známek, Olympsport, Knihtisk, Společnost sběratelů perfinů, Filatarsie, Sekce Ruska, USA, Klub sběratelů polské známky, Česká námětová společnost, Společnost pro poštovní historii. Zpravodaje vydávají i kluby např. Žďár nad Sázavou.

Obrovské nadšení a nasazení ukázali naši členové při organizaci světové výstavy Praga 2008, kde kolektiv pracující ve dne v noci pod vedením Martina Tůmy připravil rámy pro exponáty a také je demontoval.

Aktivity jsou tak rozsáhlé, že nelze vyjmenovat vše, a pokud jsem na někoho zapomněl, nechť mi to promine. Záměrně jsem se orientoval především na mimopražské a mimobrněnské kluby, tyto mají obtížnější situaci a vlivem menšího počtu obyvatel zpravidla i nižší členskou základnu.

Veškeré tyto aktivity se uskutečňují díky nadšení jednotlivců, kteří to vše dělají zdarma a ve svém volném čase.

Pokud existuje klub, který nemá bohatý program, může se těmito kluby a OS inspirovat a věřím, že zkušení filatelisté, kteří ve svých klubech již dlouhodobě vytvářejí program, rádi ostatním pomohou. Také někteří členové předsednictva jsou ochotni přijet a projednat, jak svaz může těmto klubům pomoci. Praha a Brno jsou v určité výhodě, neboť je zde velká kumulace filatelistických akcí a hlavně zkušených filatelistů, kteří mohou pomoci. Chceme dát možnost i ostatním klubům vytvářet činnost, která by je bavila, a proto mohou někteří členové předsednictva přijet za vámi. Jestliže vám mohu nějak pomoci, prosím kontaktujte mě. Sdělte mi váš termín Ing. Jiří Sedlák email: agau@agau.cz