Články


15. 10. 2012 - Vysokomýtští oslavili 90 let KF

Image
pamětní listy za dlouhodobou podporu KF přebírají ředitelé společnosti Karosa / IVECO CZ
Ing. Černý a Ing. Pachovský

Nejen filatelisté oslavili ve čtvrtek 4. října 90. výročí založení klubu, který patří mezi nejstarší zájmové kroužky ve městě.

Kulatiny byly oslaveny v rámci slavnostního podvečera ve čtvrtek 4. října v Regionálním muzeu. Součástí programu byla ilustrovaná přednáška Petra Fencla „Vysoké Mýto ve filatelii“, na které byly představeny rozmanité filatelistické materiály se vztahem k městu, například nejstarší dopisy z vysokomýtské pošty (s různými typy razítek), dopisnice s vyobrazením města, filatelistický materiál s vyobrazením vysokomýtských autobusů a požární techniky a také korespondence vojáků z místních posádek.

Dále byl představen almanach, mapující činnost klubu. Toto historické shrnutí dokončil a almanach o 114 Image stranách představil místopředseda klubu Vladislav Beneš. Ve svém vystoupení také připomenul klubové mezníky.

Image
představení sborníku k 90. výročí KF
zleva: Ing. Fencl - předseda KF, PhMr. Beneš - autor sborníku, Ing. Vaníček - místopředseda SČF

Poté předal předseda pamětní listy, které udělil klub u příležitosti jubilea. Pamětní list převzal ředitel muzea za spolupráci při výstavách, ředitelé společnosti Karosa/Iveco CZ za trvalou podporu klubu, dále byli oceněni aktivní členové klubu. List převzal také předseda kulturní komise za podporu realizace příležitostné dopisnice k 750. výročí založení města a dále autor sochy Přemysla Otakara II. za výtvarný návrh na obrazovou část dopisnice.

Večer byl zakončen přípitkem, který pronesli místopředseda Svazu českých filatelistů, místostarosta města a předseda klubu.

Věřím, že více než třicítka přítomných strávila příjemný podvečer s filatelií.

Petr Fencl, předseda KF