Články


2. 3. 2013 - Činnost komise SSČSZ pro typologii

1) Komise projednala a schválila návrh typologie známek pro přítisky na kuponech předložený R. Oppolzerem. Typologie byla publikována ve Zpravodaji č. 3 r. 2012.

2) Typologie série Motýli 1961 není dosud hotova, připravuje RNDr. M. Hauptman. Problémy jsou v tom, že u některých hodnot (např. 15h, 80h) bylo provedeno více úprav a zatím není jasný názor na úpravu typologie.

3) Řada sběratelů měla dotazy a připomínky ke známce Lidová architektura hodnota A. Podle názoru komise nejde rozhodně o nový typ. Změna sestavy použitých barev (vlastně vynechání jedné z barev) nemůže být důvodem k zavedení typu, jde vlastně o jinou známku. Vzhledem k nutnosti shody číslování známek s číslováním vydavatele bude známka vedena jako jiná varianta původní známky, obě varianty budou mít stejné katalogové číslo a budou rozlišeny písmeny a, b.

K personálním záležitostem komise:
Ing. P. Pittermann, který se velmi aktivně zúčastnil práce komise, již delší dobu ze zdravotních důvodů se práce nemůže účastnit. Komise proto navrhuje vedení SSČSZ, aby jmenovala dalším členem komise JUDr. Z. Koupala.


Pavel Aksamit