Články


23. 3. 2016 - OLYMPSPORT a jeho písemný prodej

Vážení příznivci sportu,

dovolte nám touto formou představit naší námětovou společnost olympijské a sportovní filatelie – OLYMPSPORT, která letos oslaví 50 let svého trvání. Naše společnost, jak tomu odpovídá i náš název, vznikla jako jedna z prvních specializovaných sdružení ve světě zabývající se filatelistickými dokumenty olympijského a sportovního dění. Aktivně jsme zúčastnili i založení Mezinárodní filatelistické asociace (FIPO, 1984) a nyní i Mezinárodní asociace olympijských sběratelů (AICO, 2014), vzniklých pod přímou patronací MOV.

Náš předseda Ing. Jaroslav Petrásek je zatím prvním držitelem medaile „Juana Antonia Samaranche“ za oblast olympijské a sportovní filatelie udělený MOV (Lausanne, 2012).

Stěžejní náplní našich členů je studium, sbírání a sestavování tematických exponátů dokumentujících filatelistickými artefakty sportovní dění u nás i ve světě. Předmětem zájmu jsou nejen známky ale především tzv. „celistvosti“ (dopisy, celiny, pohledy apod.) poštovně prošlé z místa konání sportovních klání jako jsou olympijské hry, mistrovství světa a Evropy, národní a oblastní mistrovství apod. Podobně nás zajímají i doklady dokumentující dění v jednotlivých sportovních disciplínách, i z těch důvodů, že většina našich členů se jim dlouhé roky věnovala.

V rámci publikační činnosti zajišťujeme, ve spolupráci s Českou poštou, případně i s některými sportovními svazy, filatelistické doklady (dopisnice a celiny s přítisky, tiskové listy, personální známky apod. – viz přílohy) propagující aktuální i historické úspěchy našich sportovců. Pro potřebu námětových sběratelů vydáváme katalogy a tematické knihovničky, elektronické i tištěné „Zpravodaje“ (4x ročně) a organizujeme vlastní hojně navštěvované webové stránky www.olymp-sport.cz.

Pro naše členy i odbornou veřejnost 2x do roka organizujeme tzv. „Písemný prodej“, kde nabízíme zajímavé historické i novější filatelistické doklady z olympijských i sportovních klání kterými si sběratelé mohou obohatit své sbírky a exponáty. V příloze je informační leták poslední akce, pokud máte ve svém okruhu vhodné zájemce, prosíme o jeho přeposlání.
Informace k písemnému prodeji (v pdf):