Články


90 let filatelie na Žambersku
Pozvánka na výstavu

V poválečných letech nebyli sběratelé poštovních známek v okrese Žamberk nijak organizováni. Na sbírání známek se pohlíželo jako na nevinnou zábavu spíše vhodnou pro dětský věk. Postupně se však vlivem různých setkávání sběratelů dostávala na vyšší úroveň, kterou bylo nutno podpořit, zaštítit a dále rozvíjet. Jak píše v I. díle naší klubové kroniky pan Jindřich Mahr: „Při mých obchodních cestách seznámil jsem se s mnohými sběrateli, hlavně v Žamberku, Jablonném nad Orlicí, …slovo dalo slovo a v roce 1929 došlo k založení KROUŽKU NEODVISLÝCH FILATELISTŮ“.


Bylo to volné sdružení, vybíraly se příspěvky a konaly se výměnné schůzky, ale žádná větší činnost se nevyvíjela. Vše se změnilo v roce 1930 uspořádáním výstavy poštovních známek, která se konala dva dny v Jablonném nad Orlicí a dva dny v Žamberku. Výstava byla překvapením pro celé okolí a sběratelů začalo rapidně přibývat. V roce 1935 se v Žamberku konala ustavující valná hromada, kdy byl Kroužek neodvislých filatelistů přejmenován na FILATELISTICKÝ KLUB ORLICE. Toto je stručná historie počátku sbírání známek na žambersku a v samotném Žamberku. Klub se nadále rozrůstal a organizoval mnoho filatelistických výstav, a to k výročí klubu, nebo k založení žamberské pošty. Také vychoval mnoho mladých filatelistů, z nichž někteří se dnes podílejí na organizaci klubu, který má v současnosti 36 členů.


Současný Klub filatelistů KF 05-70 Žamberk má tedy bohatou historii a nepřerušenou tradici, na kterou chce navázat výstavou pod názvem 90 let filatelie na Žambersku, která se bude konat v Městském muzeu v Žamberku. Výstava připomene historii klubu. Návštěvník uvidí původní kroniky, sbírky členů klubu, jako např. Olympsport, firemní obálky místních živností a podniků, celistvosti dokumentující vývoj žamberských poštovních razítek a další


V den vernisáže v neděli 15. 9. 2019 bude v muzeu od 10. do 17. hod. zřízena poštovní přepážka s příležitostným razítkem a R - nálepkou. K zakoupení bude také obálka a korespondenční lístek s pamětním přítiskem a suchou pečetí. Výstava potrvá do 27. října 2019.


Klub filatelistů 05-70 Žamberk