Články


Sdělení sekretariátu k vyzvedávání členských prémií


Vážení kolegové filatelisté,

za rok 2019 mají členové, kteří zaplatili členský příspěvek ve výši 250,- Kč, nárok na dvě prémie:
a) celinová dopisnice
b) zálepka

Část klubů již obě prémie obdržela, včetně členských známek na rok 2020. V současné době nám zůstávají ještě pro značnou část klubů „zálepky“, které jsme obdrželi v prosinci. Protože jsme také obdrželi členské legitimace, platné od roku 2021, přidáváme je k těmto zálepkám. Pro ostatní pak máme členské legitimace připravené samostatně. Vzhledem k náročnosti práce s odesíláním velkého množství zásilek (psaní stovek adres na balíčky a doporučenky, nošení na poštu a značné náklady na poštovné – nutno posílat doporučeně) mám velkou prosbu. Předpokládám, že čas od času má někdo z členů klubu nebo z jejich známých cestu do Prahy; byla bych nesmírně ráda, kdyby si zásilku na sekretariátu SČF mohl převzít.

Kluby, které nebudou moci odebrat zásilku osobně, prosím o zaslání kontaktní adresy, na koho korespondenci zasílat. Z minulosti máme od klubů kontaktní adresy, ale stává se, že již nejsou platné. Zásilky se vrací zpět s poznámkami pošty „odmítl zásilku převzít“, „není na uvedené adrese“, apod. Voláme-li někoho do klubu, zjišťujeme, že ani telefonní spojení není platné, nebo nám e-mailové adresy ani telefonní čísla nebyla sdělena. O trvalé předávání změn v adresách i telefonních číslech jsme již několikrát žádali, bohužel reakce ze strany mnohých předsedů klubů je nulová. Děkuji předem za spolupráci.


Naděžda Hanzlová, sekretariát SČF