Články


Neúčast SČF na Sběrateli


Vážené členky, vážení členové,

s politováním Vám sděluji, že s ohledem na současnou epidemiologickou situaci neobsadí SČF stánek na podzimním veletrhu Sběratel. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a výskytu lokálních ohnisek koronaviru, nelze vyloučit, že by se na veletrh, a tím i na stánek SČF, přijeli podívat návštěvníci i z těchto oblastí.

Protože pracovníci sekretariátu SČF spadají do ohrožené kategorie, nemám kým stánek obsadit, abych měl jistotu, že se nikomu nic nestane. Jako náhradní varianta bude v pátek a v sobotu (v době konání Sběratele) od 08:00 do 17:00 hodin personálně obsazen sekretariát a za dodržení maximálních hygienických opatření (roušky!) budou zástupcům klubů vydávány věci, které by jinak vyzvedávali na Sběrateli.

Ing. J. Cacka

Pověřený předseda SČF, z.s.