Články


Odešel Ing. Lumír Brendl
Ing. Lumír Brendl
8. 3. 1935 – 8. 10. 2020Nedávno jsme si s hlubokým zármutkem přečetli, že nás 8. října t.r. ve věku 85 let, navždy opustil pan Ing. Lumír Brendl.


Narodil se 8. března v učitelské rodině a od mládí se zajímal o sbírání známek. Později se odborně soustředil na oblast námětové filatelie. Každý z nás asi zná jeho skvělý námětový exponát s mnoha poštovně-historickými aspekty “Těžké časy v Čechách a v Československu” zahrnující filatelistický pohled na strádání českého národa zejména pod habsburskou nadvládou. Tento jeho exponát byl mnohokrát vystaven na našich i zahraničních výstavách a zaslouženě obdržel mnoho zlatých medailí.


Svůj život zasvětil československé a světové filatelii. Jako neúnavný organizátor a námětový juryman byl zvolen předsedou našeho svazu a tuto funkci vykonával od roku 1995 do roku 2011.


První filatelistická výstava, která nesla jeho významnou stopu, byla světová výstava PRAGA 1998, po které následovala výstava s mezinárodní účastí BRNO 2000. O pět let později Svaz českých filatelistů pod jeho vedením uspořádal velikou, celoevropskou (FEPA) výstavu BRNO 2005. Vyvrcholením jeho výstavních aktivit doma pak byla světová filatelistická výstava PRAGA 2008, kterou řídil ve funkci předsedy organizačního výboru.


Lumír Brendl ovládal několik cizích jazyků, což bylo klíčem k jeho úspěšné činnosti v mezinárodním prostoru. Jako FIP juryman pracoval v hodnotitelských týmech na mnoha evropských a světových výstavách. Vyvrcholením mezinárodní činnosti bylo jeho zvolení ředitelem předsednictva Světové filatelistické organizace (FIP). Tuto funkci zastával osm let mezi lety 2000 a 2008, a mezi jeho hlavní konkrétní úspěchy patří mnoho příspěvků při vytváření pravidel nových soutěžních tříd a jejich hodnocení, speciálně třídy jednorámových exponátů, otevřené třídy a třídy pohlednic.


Obdržel vyznamenání SČF všech stupňů a za svou mezinárodní činnost byl vyznamenán FIP medailí “Za službu filatelii”.


Čest jeho památce.


Vít Vaníček, čestný předseda SČF