Články


Evropská výstava poštovních známek LIBEREC 2022


Je tomu rok, co v Liberci proběhla úspěšná výstava konaná s mezinárodní účastí. Podařilo se pro ni získat exponáty z Česka, Slovenska a Polska, a dokonce i z Francie a USA. K jejímu zdaru jistě přispělo, že proběhla v nádherných prostorách historické budovy Kavárna Pošta, v nichž jsme během čtyř dnů přivítali více než tři tisíce sběratelů. Několikrát jsme si o ní mohli přečíst i na stránkách Filatelie. Výstavu podpořili Liberecký kraj a Statutární město Liberec. Organizátory potěšila osobní návštěva hejtmana Martina Půty a primátora Jaroslava Zámečníka. A už tehdy padaly dotazy „Kdy bude další výstava?“. „A co evropská, na tu si netroufnete, co?“.


Nyní se dozvídáme, že mladý liberecký kolektiv ve spolupráci se Svazem českých filatelistů připravuje Evropskou výstavu poštovních známek Liberec 2022. Zatímco národní výstavy mají v normální době asi 200 výstavních ploch, na této akci se jich plánuje přibližně 1.200!


Výstava bude svým způsobem specifická. Vedle evropské výstavy, kde bude možné zhlédnout nejlepší exponáty z tradiční filatelie a poštovní historie (seznam všech výstavních tříd dosud není uzavřen), bude velmi početně zastoupen i tzv. „Polar salon 2022“.


Organizátoři jistě přivítají české exponáty, neboť poslední výstavy ukázaly, že u nás jich je řada výjimečné úrovně.


Jak už bylo zmíněno, součástí výstavy bude i „Polar salon 2022“, na němž budou vystaveny nejzajímavější exponáty v celého světa, zabývající se polární filatelií. V nich můžeme vidět dopisy mužů, kteří objevovali a prováděli první výzkumnou činnost v Antarktidě. Vždyť kdo by neznal jména jako Roald Amundsen, Robert Falcon Scott nebo ze starších James Clark Ross. Výhodou dnešního výstavnictví je, že existuje i tzv. otevřená třída. Zde lze vedle filatelistického materiálu vystavit i nefilatelistický, který jej rozvíjí. A tak kromě obálek dopisů polárníků můžeme zhlédnout i jejich obsah a další materiál (medaile, pozvánky, dobové fotografie...). Velkým nadšencem polární filatelie, a tedy i „Polar salonu“, je předseda organizačního výboru Jiří Kraus, který několikrát vystavil své exponáty Objevování Antarktidy a 1. švédské antarktické expedice. Oba obdržely vysoká hodnocení na světových výstavách. A na výstavě v Liberci budou podobné exponáty v celém jednom sále.


Konání takové výstavy je náročné z organizačních i finančních důvodů. Vždyť její příprava začala už začátkem tohoto roku (tedy skoro 3 roky před otevřením)a rozsahem bude skoro stejná jako úspěšná Světová výstava Praga 2018. Jen namátkou – bude třeba přivézt 50 tun (!) výstavních rámů a domluvit se 400 vystavovateli zapůjčení exponátů. A samozřejmě – taková výstava je náročná i z finančního hlediska. I když potrvá jen 4 dny, její rozpočet činí několikaletý rozpočet celého Svazu českých filatelistů! Do hry zde vstupují další faktory, jako shánění sponzorů a donátorů. Proto je nutno před organizátory smeknout, držet jim palce a popřát hodně úspěchů.


Základní informace: KDY: 13. – 16. října 2022; KDE: Hotel Babylon Liberec. Další podrobnosti: www.liberec2022.eu


Josef Chudoba