Články


Monografie č. 24 - Perfiny z území Československa

Po více než 30 letech připravil POFIS ve spolupráci se Společností sběratelů perfinů nové vydání katalogu perfinů, tentokrát obohacené o obsáhlý úvod vysvětlující problematiku sbírání perfinů včetně přístupu k jejich oceňování. Součástí této příručky jsou i přílohy přibližující tuto oblast i sběratelům z jiných oborů filatelie: regionální, tematické, tradiční i celin a kolků.

Autoři: V. Münzberger a O. Špreňar

Vydal: POFIS ve spolupráci s Českou poštou, s.p., Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů, Praha 2021, 308 stran

Součástí Monografie č. 24 je Biblliografie článků a příspěvků o perfinech, jejímž autorem je J. Chudoba. Ke stažení ve formátu pdf.