Články


Den české filatelie 2022 – zaškrtněte si v kalendáři!


Letošní (už šestnáctý!) Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze proběhne ve čtvrtek 1. prosince od 9 do 17 hodin.


Jako každý rok, i tentokrát je připraven zajímavý program:


9:00
zahájení Dne české filatelie


9:15
Mgr. Jiří Střecha
přivítání účastníků manažerem Poštovního muzea


9:20
Ing. Julius Cacka
pozdrav předsedy SČF


9:25 – 10:00
JUDr. Ing. František Beneš, CSc.
pozdrav jménem časopisu Filatelie a přednáška Padělky československých a českých známek ke škodě pošty


10:10 – 10:30
PhDr. Jan Kramář, Mgr. Martin Jahoda
představení nové publikace Ženy na poště, která navazuje na stejnojmennou výstavu Poštovního muzea z let 2019–2020; publikaci bude možno zakoupit v muzejní prodejně


10:40 – 11:40
Mgr. Martin Říha
komentovaná prohlídka výstavy Marina Richterová. Má lásko, píšu ti…


12:00 – 17:00
volná prohlídka expozice Poštovního muzea a výstavy Marina Richterová. Má lásko, píšu ti…


13:00 – 14:30
Marina Richterová
autogramiáda k výstavě; dopisnice k výstavě a vybrané poštovní známky M. Richterové bude možno zakoupit v muzejní prodejně


17:00
ukončení XVI. Dne české filatelie


Jako obvykle obdrží každý člen SČF pozvánku na tuto akci, a to v podobě služební celinové dopisnice České pošty, která je určena výhradně členům SČF a není v prodeji.Vzhledem k tomu, že letos se akce bude konat o něco dříve, než je obvyklý termín, nepodaří se sekretariátu SČF rozeslat pozvánky do klubů a odborných společností s dostatečným předstihem. Proto jsme s Poštovním muzeem dohodli, že místo toho stačí u vchodu ukázat členský průkaz SČF s vylepenou známkou na letošní rok. Všichni členové SČF na akci mají samozřejmě vstup zdarma!


A ještě poznámka na závěr: Letos jsou pro členy SČF připraveny dokonce tři (!) členské prémie: vedle služební dopisnice s pozvánkou na Den české filatelie to bude černotisk s otiskem letošní známky Ocelotisk z ploché desky a dále úplná novinka – úřední číslovaná novoročenka Poštovního muzea určená jen pro členy SČF!


Předpokládáme, že všechny tři tyto prémie budou na sekretariátu SČF připraveny k odběru nebo k rozeslání poštou začátkem prosince.