Komise

Členové komise znalců SČF

Aksamit Pavel (p.aksamit@seznam.cz), znalec – ČSR II a ČR

Arbeit Marcel (marcel.arbeit@upol.cz), znalec – ČSR II a ČR

Beneš František (stamps@stamps.cz), znalec – ČSR I a II, ČR, pČaM

Bouček Jiří (boucekjiri@email.cz), znalec – Fiskální ceniny platné na našem území

Cacka Julius (julius@atlas.cz), poradce – Astrofilatelie, se specializací na ruská razítka s námětem kosmos

Dražan Vladimír (vladimirdrazan@volny.cz), znalec – Celiny ČSR; Celistvosti čs. měnové reformy 1953

Folprecht Petr (petr.folprecht@volny.cz), znalec – ČSR I, se specializací na emisi Hradčany

Hauzr Michal (mh123@seznam.cz), kandidát – pČaM, se specializací na materiál se vztahem k holocaustu

Hirš Pavel (phirs@seznam.cz), poradce – Rakouské známky a celiny platné na území dnešní ČR v letech 1850–1918

Charamza Petr (charamza@seznam.cz), poradce – Elektronické metody zkoumání při identifikaci filatelistického materiálu

Chudoba Josef (josef.chudoba@tul.cz), poradce – ČSR I

Káňa Václav (venak69@seznam.cz), znalec – ČSR I, se specializací na knihtisková vydání známek

Kopřiva David (david.kopriva@email.cz), znalec – Rakousko 1850–1918; poradce – klasická vydání Evropy

Krejný Miroslav (miroslav.krejny@tiscali.cz), poradce – Známky pČaM

Květon Radomil (kveton@etirs.sk), znalec – Rakousko do r. 1918; ČSR 1920–39

Maleček Jaroslav (tajemnik.malecek@seznam.cz), znalec – ČSR I, se specializací na emisi Hradčany 1918

Malovík Vladimír (ability@volny.cz), poradce – Instrumentální metody analýzy předmětů filatelistického zájmu

Münzberger Vladimír (jav.munz@volny.cz), poradce – Perfiny používané na našem území (čs. a rakouské)

Nygrýn Zdeněk (tel. 233 337 385), znalec – ČSR I a II, pČaM

Ondráček Martin (ondracek.revolucni1918@seznam.cz), znalec – ČSR I, se specializací na revoluční vydání z roku 1918

Pažout Pavel (pazout@quick.cz), znalec – ČSR II a ČR

Stošek Jiří (info@filatelie–hobby.cz), znalec – ČSR I, se specializací na emisi PČ 1919

Svoboda Václav (fil.zeleny.konicek@seznam.cz), poradce – Ekonomika, se specializací na ceny a odhady ve filatelii

Šedivý Václav (vsedivy@email.cz), znalec – Polsko do r. 1939; Jugoslávie 1918–39

Škaloud Jiří (skaloud.jiri@volny.cz), znalec – ČSR I, se specializací na emisi Hradčany 1918

Štefek Jaroslav (jaroslav.stefek@volny.cz), znalec – ČR – ochranné prvky poštovních známek, celin a kolků

Trnka Hynek (hynektrnka@seznam.cz), znalec – Letecké celistvosti ČSR I

Trojan Martin (martin_tr@volny.cz), poradce – Elektronické a optické metody zkoumání filatelistického materiálu

Vrba Marek (marek.vrba@email.cz), znalec – ČSR I

Vychron Tomáš (petr.vychron@iol.cz), znalec – ČSR II a ČR

Weissenstein Josef (info@parfilex.cz), znalec – ČSR IIVedle zkušebních znalců a poradců se v rámci Komise znalců na výkon funkce znalce nebo poradce připravují i další odborníci (uchazeči a kandidáti), u nichž je příslušné řízení v různém stupni pokročilosti:


Krátký Jan (honzakratky1@gmail.com) – Albánie do r. 1944 a rakouské celiny do r. 1918

Šmíd Antonín (as.tubepost@ seznam.cz) – Potrubní pošta

Coufal Rudolf (risl@risl.cz) – Čs. revoluční přetisky 1918

Olšina Ladislav (olsina@email.cz) – ČSR I, se specializací na emisi Hradčany 1918 a na knihtisková vydání

Pazderník Tomáš (tom.pazdernik@seznam. cz) – Sudety 1938 – Rumburský přetisk, Německé kolonie a německé poštovní úřady v zahraničí