Odborné společnosti


Česká námětová společnost

Každoročně je vydávána pro zájemce o náměty na českých filatelistických materiálech publikace Filatelistické motivy.
Redakce a distribuce: Ing. Walter Müller, wmuller@seznam.cz

Sekce:

Bohemika
(vzhledem k úmrtí vedoucího a současně redaktora Zpravodaje není aktivní)

Doprava
Vedoucí sekce: Adolf Kuchyňka, adolf.kuchynka@tiscali.cz
Vedoucí zpravodaje: Ing. Jaroslav Rubišar, jrubisar@seznam.cz

Esperanto
Vedoucí sekce: PaeDr. Josef Šolc
Fauna-flóra
(sekce v současné době nepracuje samostatně)
kontakt: Zdeněk Moravec, moravec.cernosice@seznam.cz

Geologie a ropa
Vedoucí sekce i zpravodaje: Radoslav Kolář, Radoslav.Kolar@seznam.cz

Hudba
(sekce v současné době nepracuje samostatně)
Kontakt: Dr. Vojtech Čelko, celko@usd.cas.cz

Kosmos
Vedoucí sekce: Ing. Julius Cacka, julius@atlas.cz
Vedoucí zpravodaje: Ing. Petr Fencl, pefencl@seznam.cz
Informace o sekci na internetu: www.sweb.cz/filatelie/cosmos.htm

Polární filatelie
Vedoucí sekce a zpravodaje: Antonín Boháček, antbo@seznam.cz
Informace o sekci na internetu: www.sweb.cz/filatelie/polar.htm

Požární ochrana
Vedoucí sekce: Jan Horský, jan.horsky@hasici-vysocina.cz
Vedoucí zpravodaje: Petr Motl, petr.hasici@seznam.cz
Informace o sekci na internetu: www.infofila.cz/new/cns-zpravodaj-pozarni-ochrana.php

Skauting a II. národní odboj
Vedoucí sekce: Ivan Vápenka, ivanvap@volny.cz
Zpravodaj t.č. nevychází

Výtvarné umění
Vedoucí sekce: Mgr. Slavomil Strnad, s.strnad@tfnet.cz
Vedoucí zpravodaje: František Zahálka, zahalka.f@atlas.cz


Pokud jste mezi uvedenými sekcemi nenašli ten svůj námět, znamená to, že je třeba, abyste s naší pomocí nalezli další příznivce a pomohli tak založit další sekci, v níž byste mohli svůj zájem realizovat. Svůj zájem sdělte vedoucímu sekce nezařazených námětů, kterým je pan Mgr. Slavomil Strnad, s.strnad@tfnet.cz.