Výstavní činnost


VI. mezinárodní filatelistická výstava Euregio Egrensis Chomutov 2015


Aktuality z výstavy naleznete na http://www.kf0015.cz/?p=10882.


Chomutov je městem se slavnou osmisetletou minulostí a bohatým společenským, kulturním i sportovním životem. Patří mezi významná místa severozápadních Čech, je sídlem řady činorodých firem s mezinárodní účastí. Proto nepřekvapí, že předsednictvo Svazu českých filatelistů souhlasilo, aby Klub filatelistů 04-02 Chomutov byl pořadatelem českoněmecké VI. filatelistické výstavy Euregio Egrensis CHOMUTOV 2015 počátkem května uvedeného roku. Výstavní výbor bude spolupracovat s klubem v Karlových Varech, kde se uskutečnila první výstava Euregia Egrensis a kde tato myšlenka vznikla.

V euroregionu Egrensis (Poohří) je tato přeshraniční výstava pořádána už pošesté, z toho potřetí na české straně Krušných hor. Spolupráce s německým filatelistickým svazem BDPh byla vždy nadstandardní, což zavazuje chomutovské organizátory k nasazení všech sil. Nad výstavou převzal záštitu primátor města Mgr. Mareš. Výstava se koná u příležitosti 175. výročí vydání první známky světa a na paměť Františka Lněničky, zakladatele tradice výstav Euregio Egrensis.
Organizační výbor:
MVDr. Václav Svoboda – předseda
Ing. M. Manica – tajemník
V. Čarný (KF Karlovy Vary) - filatelistický odbor
Ing. V. Stehlík - hospodářský odbor
Z. Kyncl - technický odbor
M. Svobodová - propagační odbor


Kontaktní adresa, na kterou je možné zasílat dotazy:
VI. mezinárodní filatelistická výstava Euregio Egrensis - organizační výbor
poštovna "Zelený koníček"
430 08 Chomutov 50Více informací včetně výstavních propozice naleznete níže v Bulletinu č. 1.

Přihlášku a tiskopisy soupisu exponátu si můžete stáhnout níže. Termín pro podání přihlášky je nejpozději do 15. 12. 2014.


přihláška
soupis (1)
soupis (2)
Objednávka stolu na burzu
Objednávka ubytováníBulletin č. 1 (kompletní v pdf)

Bulletin č. 2 (kompletní v pdf)