Výstavy v zahraničí


Následující seznam zahrnuje mezinárodní výstavy, u kterých je plánovaná účast Svazu českých filatelistů.


 • Filatelistická výstava Marke + Münze ´23
  logo výstavy
  Ve dnech 5.-7. 5. 2023 se bude v rakouském Grazu konat národní filatelistická výstava s mezinárodní účastí (tj. rang 1). Součástí této výstavy bude i „salon“, ve kterém mohou být vystaveny exponáty v rangu 2 a 3. Je tak vytvořena možnost, aby i prvovystavovatelé mohli na této výstavě získat potřebnou kvalifikaci.
  Na dané výstavě se počítá s exponáty všech známých výstavních tříd, včetně třídy pohlednic. K dispozici budou výstavní rámy pro 12 listů formátu A4, případně 6 listů formátu A3. Jednomu exponátu může být dáno k dispozici maximálně 8 rámů, tj. 96 listů A4. Cena za rám u více rámových exponátů je 20 EUR, jednorámový exponát je za 25 EUR. Exponáty mládeže jsou od poplatků osvobozeny. Přihlášky musí být doručeny organizačnímu výboru nejpozději 9. 1. 2023. Do 15. 2. 2023 pak filatelistický odbor sdělí, které exponáty byly na výstavu přijaty. Všem vystavovatelům je doporučeno uzavřít vlastní pojištění exponátu. Všechny exponáty budou hodnoceny podle pravidel FIP, což umožňuje zahraničním vystavovatelům uznání získané kvalifikace.
  Potřebné přihlášky a další informace mohou zájemci o účast na této výstavě získat na sekretariátu SČF, Opletalova 29, 110 00 Praha 1, e-mail: sekretariat@informace-scf.cz, tel.: 222 541 395, případně na tel.: 603 587 593, e-mail: julius@atlas.cz.

 • Filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023
  logo výstavy
  Ve dnech 1.-4. 6. 2023 se bude v Bratislavě konat národní filatelistická výstava s mezinárodní účastí BRATISLAVAFILA 2023. Jedná se o všeobecnou soutěžní filatelistickou výstavu I. stupně (národní) a II. stupně (premiéra), ve všech výstavních třídách včetně literatury. Mimo soutěž budou vystaveny i některé rarity světové filatelie.
  Na výstavě budou použity rámy pro 16 listů formátu A4. Cena jedné výstavní plochy byla stanovena na 10 EUR. Mládežnické exponáty jsou od poplatků osvobozeny. Přihláška, propozice a další údaje jsou na stránkách výstavy: www.bratislavafila2023.sk.
  Národním komisařem pro tuto výstavu je Petr Fencl. Přihlášky na výstavu je třeba zaslat na e-mail pefencl@seznam.cz a to v termínu do 15. 1. 2023.

 • Filatelistická výstava NAPOSTA 2023
  logo výstavy
  V německém Trieru proběhne ve dnech 20.-23. 7. 2023 národní filatelistická výstava s mezinárodní účasti NAPOSTA 2023. Jedná se tedy o výstavu prvního stupně. Zájemci o účast musí prokázat, že na výstavě nižšího stupně dosáhli minimálně na pozlacenou medaili.
  Na dané výstavě se počítá s exponáty všech známých výstavních tříd, včetně třídy pohlednic. K dispozici budou výstavní rámy pro 12 listů formátu A4, případně 6 listů formátu A3. Jednorámové exponáty mohou volit mezi 12 listy formátu A4 (jeden rám), anebo 16 listy A4 (dva rámy). Jednomu exponátu může být dáno k dispozici maximálně 10 rámů, tj. 120 listů formátu A4.
  Cena za rám u vícerámových exponátů je 33 EUR, jednorámový exponát je za 42 EUR. Exponáty mládeže jsou od poplatků osvobozeny. V případě literatury je to 33 EUR za exponát.
  Přihlášky musí být doručeny organizačnímu výboru nejpozději 31. 1. 2023. Do 28. 2. 2023 pak filatelistický odbor sdělí, které exponáty byly na výstavu přijaty. Všem vystavovatelům je důrazně doporučeno uzavřít vlastní pojištění exponátu.
  Potřebné přihlášky a další informace mohou zájemci o účast na této výstavě získat na sekretariátu SČF, Opletalova 29, 110 00 Praha 1, e-mail: sekretariat@informace-scf.cz, tel.: 222 541 395, případně na tel.: 603 587 593, e-mail: julius@atlas.cz.