Základní dokumenty


Stanovy Svazu českých filatelistů

Stanovy schválené valnou hromadou dne 5. 9. 2021 jsou k dispozici ve formátu pdf.